16-20 cm
KOHAKU

Juara 1
0976
Kohaku, 20 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
0178
Kohaku, 19 cm
Pemilik: Herly Djung - Jember
Handling: DJ Koi

Juara 3
1137
Kohaku, 20 cm
Pemilik: Alhabsi Koi Center - Tulungagung
Handling: Magetan Nishikigoi


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
0676
Taisho Sanshoku, 20 cm
Pemilik: Idjen King Koi - Malang
Handling: Naga Hitam

Juara 2
0357
Taisho Sanshoku, 20 cm
Pemilik: Klp Super Koi - Blitar
Handling: Mbok Jie Koi

Juara 3
0215
Taisho Sanshoku, 20 cm
Pemilik: Irfan Nurdiansyah - Malang
Handling: Kenzie Koi


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
0830
Showa Sanshoku, 18 cm
Pemilik: erryis Jaya Aquatic - Purwakarta
Handling: Idola ft Bumi Koi

Juara 2
0774
Showa Sanshoku, 17 cm
Pemilik: Andik - Tulungagung
Handling: Kandang Koi

Juara 3
0212
Showa Sanshoku, 20 cm
Pemilik: Wayan - Malang
Handling: Nopanda Koi


SHIRO UTSURI

Juara 1
1148
Shiro Utsuri, 20 cm
Pemilik: Wira Ahza - Malang
Handling: Naga Hitam

Juara 2
0958
Shiro Utsuri, 20 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
0631
Shiro Utsuri, 18 cm
Pemilik: Batara - Nganjuk
Handling: Agus


KOROMO

Juara 1
1136
Koromo, 20 cm
Pemilik: Belitung Koi Center - Belitung
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
1203
Koromo, 19 cm
Pemilik: Widodo - Karanganyar
Handling: Pakmad

Juara 3
0708
Koromo, 18 cm
Pemilik: RYO PKS - Padang
Handling: Magetan Nishikigoi


GOSHIKI

Juara 1
0442
Goshiki, 18 cm
Pemilik: Satria Muda - Blitar
Handling: Riezka Koi

Juara 2
1117
Goshiki, 20 cm
Pemilik: Ires Baraya Koi - Karawang
Handling: Magetan Nishikigoi


KINGINRIN A

Juara 1
0130
Kinginrin A, 18 cm
Pemilik: AA Koi - Kebumen
Handling: Jaring Suwek Koi

Juara 2
0087
Kinginrin A, 18 cm
Pemilik: Wahyu Rizki - Blitar
Handling: Riezka Koi

Juara 3
0667
Kinginrin A, 20 cm
Pemilik: Michelle - Tulungagung
Handling: MG Koi


KUJAKU

Juara 1
1067
Kujaku, 20 cm
Pemilik: Bajak Koi Farm - Bandung
Handling: PKMB

Juara 2
0382
Kujaku, 19 cm
Pemilik: Setia Budi - Surabaya
Handling: Wilzam Koi

Juara 3
0094
Kujaku, 20 cm
Pemilik: Riezka Koi - Blitar
Handling: Riezka Koi


TANCHO

Juara 1
1215
Tancho, 19 cm
Pemilik: Setyo Budi Lumba - Madiun
Handling: Pakmad

Juara 2
0416
Tancho, 18 cm
Pemilik: Amandha - Kediri
Handling: Bingtang KC

Juara 3
0303
Tancho, 17 cm
Pemilik: Bakin Koi Farm - Blitar
Handling: Rude ft Mapan


KINGINRIN B

Juara 1
1307
Kinginrin B, 20 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
0300
Kinginrin B, 20 cm
Pemilik: Setyo Budi Lumba - Madiun
Handling: Kediri Koi Club

Juara 3
0544
Kinginrin B, 20 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
1048
Hikari Moyomono, 18 cm
Pemilik: Delta Pendawa Koi - Sidoarjo
Handling: Delta Pendawa Koi

Juara 2
1116
Hikari Moyomono, 20 cm
Pemilik: Ires Baraya Koi - Karawang
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
1229
Hikari Moyomono, 20 cm
Pemilik: Onasis Koi Center - Malang
Handling: MaKC


KAWARIMONO

Juara 1
0237
Kawarimono, 20 cm
Pemilik: Yudi Supramono - Pasuruan
Handling: PasoeKC

Juara 2
0719
Kawarimono, 20 cm
Pemilik: Kami Koi Bali - Bali
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
0396
Kawarimono, 20 cm
Pemilik: Joshua - Salatiga
Handling: Arka Goi


DOITSU

Juara 1
1284
Doitsu, 19 cm
Pemilik: Okta Koi - Tulungagung
Handling: Mbok enom

Juara 2
0088
Doitsu, 18 cm
Pemilik: Vikram Pumada Jr - Tangerang
Handling: Jaring Suwek Koi

Juara 3
0716
Doitsu, 20 cm
Pemilik: Nike - Balikpapan
Handling: Utama Koi


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
1303
Hi Ki Utsurimono, 20 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
1008
Hi Ki Utsurimono, 20 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
0785
Hi Ki Utsurimono, 20 cm
Pemilik: JS KKC ft Eza Koi Farm - Cirebon
Handling: Akmal Koi Farm


BEKKO

Juara 1
1286
Bekko, 20 cm
Pemilik: Ahmad Raihan - Malang
Handling: Naga Hitam

Juara 2
1019
Bekko, 20 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
0792
Bekko, 18 cm
Pemilik: Rahayu Koi - Tulungagung
Handling: JJ Team


SHUSUI

Juara 1
0893
Shusui, 17 cm
Pemilik: Rhizal Andi K - Tuban
Handling: Heri Koi Farm

Juara 2
0496
Shusui, 18 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
1092
Shusui, 20 cm
Pemilik: Violet Koi - SIngapura
Handling: Magetan Nishikigoi


ASAGI

Juara 1
0175
Asagi, 20 cm
Pemilik: Yopi JKTM - Jakarta
Handling: Papi LC Solo

Juara 2
0484
Asagi, 20 cm
Pemilik: SalmanKoi - Tulungagung
Handling: Reaguld Squad

Juara 3
0804
Asagi, 17 cm
Pemilik: Pell Koi - Tulungagung
Handling: Idola ft Bumi Koi


HIKARI MUJIMONO

Juara 1
1034
Hikari Mujimono, 20 cm
Pemilik: D&I Koi Centre - Banjar
Handling: PKMB

Juara 2
0193
Hikari Mujimono, 18 cm
Pemilik: Husein - Banyuwangi
Handling: GaNC

Juara 3
0786
Hikari Mujimono, 19 cm
Pemilik: Satria Koi Crot - Blitar
Handling: Idola ft Bumi Koi


MUJIMONO

Juara 1
0384
Mujimono, 20 cm
Pemilik: Rudi Tanata - Jombang
Handling: PKJ

Juara 2
1055
Mujimono, 17 cm
Pemilik: Dani Rubiyanto - Tuban
Handling: Heri Koi Farm

Juara 3
0582
Mujimono, 16 cm
Pemilik: Berdikari Koi Madiun - Madiun
Handling: Pakmad


KINGINRIN C

Juara 1
0533
Kinginrin C, 20 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
0739
Kinginrin C, 20 cm
Pemilik: Doni Dafa PKS - Padang
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
0077
Kinginrin C, 18 cm
Pemilik: Basori - Malang
Handling: Alnagi Koi