46-50 cm
KOHAKU

TAISHO SANSHOKU

Juara 1
1138
Taisho Sanshoku, 47 cm
Pemilik: Alexander - Kendari
Handling: Astroblitarkoi BKC

Juara 2
1270
Taisho Sanshoku, 47 cm
Pemilik: Rony AS - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
0944
Showa Sanshoku, 50 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
1238
Showa Sanshoku, 46 cm
Pemilik: Maria Majid LKC - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm

Juara 3
0320
Showa Sanshoku, 48 cm
Pemilik: David Edgar - Surabaya
Handling: Wilzam Koi


SHIRO UTSURI

Juara 1
0136
Shiro Utsuri, 50 cm
Pemilik: Mr. Galih Atcup - Jepara
Handling: MK Koi Centre

Juara 2
0421
Shiro Utsuri, 50 cm
Pemilik: Al Kots - Padang
Handling: Alq


KOROMO

GOSHIKI

Juara 1
0799
Goshiki, 49 cm
Pemilik: Putut Sapto - Jakarta
Handling: Godblesskoi ID


KINGINRIN A

Juara 1
0889
Kinginrin A, 50 cm
Pemilik: Rony AS - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm

Juara 2
1275
Kinginrin A, 46 cm
Pemilik: Rony AS - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm

Juara 3
0599
Kinginrin A, 49 cm
Pemilik: Selena Wenas - Situbondo
Handling: Koikoiku


KUJAKU

Juara 1
0158
Kujaku, 50 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
0436
Kujaku, 47 cm
Pemilik: The Sallam Koi - Bengkulu
Handling: Team Semongko BKC

Juara 3
0091
Kujaku, 49 cm
Pemilik: Thole Jayamulya - Pasuruan
Handling: PasoeKC


TANCHO

Juara 1
0243
Tancho, 50 cm
Pemilik: KIF IVAN - Madiun
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
1262
Tancho, 49 cm
Pemilik: Rony AS - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm


KINGINRIN B

Juara 1
0627
Kinginrin B, 47 cm
Pemilik: dr Skolastika Rani SpAN - Malang
Handling: Maharani Koi


HIKARI MOYOMONO

KAWARIMONO

DOITSU

Juara 1
0584
Doitsu, 50 cm
Pemilik: Yani Sonata - Surabaya
Handling: Koikoiku

Juara 2
1014
Doitsu, 49 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
1276
Doitsu, 50 cm
Pemilik: Rony AS - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
1027
Hi Ki Utsurimono, 48 cm
Pemilik: Fery Gunawan - Jakarta
Handling: Naga Hitam


BEKKO

SHUSUI

Juara 1
0321
Shusui, 48 cm
Pemilik: David Edgar - Surabaya
Handling: Wilzam Koi

Juara 1
0326
Shusui, 50 cm
Pemilik: Yulius Hamdan - Sidoarjo
Handling: Wilzam Koi


ASAGI

Juara 1
0850
Asagi, 48 cm
Pemilik: Chicako - Banyuwangi
Handling: Idola ft Bumi Koi


HIKARI MUJIMONO

MUJIMONO

Juara 1
0563
Mujimono, 50 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi


KINGINRIN C