56-60 cm
KOHAKU

Juara 1
0601
Kohaku, 57 cm
Pemilik: Selena Wenas - Situbondo
Handling: Koikoiku

Juara 2
0780
Kohaku, 59 cm
Pemilik: YM 2000 - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 3
1140
Kohaku, 60 cm
Pemilik: Alexander - Kendari
Handling: Astroblitarkoi BKC


TAISHO SANSHOKU

SHOWA SANSHOKU

Juara 1
0107
Showa Sanshoku, 60 cm
Pemilik: Jusri Kohar - Malang
Handling: Gading Koi Centre


SHIRO UTSURI

Juara 1
0418
Shiro Utsuri, 58 cm
Pemilik: Ali Mubin - Blitar
Handling: Mugi

Juara 2
0887
Shiro Utsuri, 60 cm
Pemilik: Rony AS - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm


KOROMO

GOSHIKI

KINGINRIN A

KUJAKU

TANCHO

Juara 1
0106
Tancho, 60 cm
Pemilik: Jusri Kohar - Malang
Handling: Gading Koi Centre


KINGINRIN B

Juara 1
0901
Kinginrin B, 58 cm
Pemilik: Redy Setiawan - Jakarta
Handling: Naga Hitam

Juara 2
1279
Kinginrin B, 60 cm
Pemilik: Juan - Malang
Handling: Naga Hitam


HIKARI MOYOMONO

KAWARIMONO

Juara 1
0134
Kawarimono, 60 cm
Pemilik: Mr. Galih Atcup - Jepara
Handling: MK Koi Centre


DOITSU

HI KI UTSURIMONO

BEKKO

SHUSUI

Juara 1
0017
Shusui, 60 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: Dave Nishikigoi


ASAGI

HIKARI MUJIMONO

MUJIMONO

KINGINRIN C